Notar public Ionașcu Nicolae

 

Mereu în sprijinul oamenilor

Servicii standard. Serviciile oferite de notarii publici, inclusiv de biroul nostru, sunt cele reglementate de Legea 36/1995 și de alte legi speciale (de exemplu, Legea 77/2016).
Tehnoredactarea documentelor este partea componentă a majorității serviciilor notariale. Ea poate fi privită și ca un serviciu separat, fiind opțională în cadrul anumitor proceduri. Actele, procedurile și serviciile notariale sunt descrise sumar mai jos.


Servicii suplimentare. Notarii publici pot efectua înscrieri în AEGRM și pot avea calitate de administrator/lichidator în procedura insolvenței pentru persoanele fizice, doar dacă au fost autorizați în acest sens.


Alte servicii. Ca birou notarial, nu putem efectua alte operațiuni decât cele care sunt în competența noastră, potrivit legii. Putem facilita însă accesul clienților la alte servicii (cadastru, traduceri, obținerea certificatelor energetice) prin punerea lor în legătură cu entitățile corespunzătoare.