Notar public Ionașcu Nicolae

 

Mereu în sprijinul oamenilor

NETIQUETTE și aprecieri


În comunicarea electronică trebuie respectate regulile generale privind bunul simț și comportamentul în mediul online, reguli ce se aplică în cazul tuturor site-urilor/serviciilor (articole, grupuri de discuții, e-mail, chat etc.) și pe care orice utilizator al internetului ar trebui să le cunoască înainte de a interacționa activ.


Nu tolerăm comportamentul neadecvat și limbajul necorespunzător și mai ales nu apreciem și nu tolerăm comentariile negative la adresa colegilor notari. Acest lucru imprimă o etichetă asupra caracterului persoanei și, întrucât nu este deontologic și pentru că există tendința ca un cititor neavizat să ia „de bună” o informație „la prima mână”, nu dorim ca site-ul nostru să fie un instrument de propagare a unor informații defăimătoare și totodată, pur și simplu nu dorim să fim atrași în discuții legate de modul în care alți notari își desfășoară activitatea. Problemele pe care o persoană le-ar putea avea cu alți notari vor trebui rezolvate exclusiv cu aceștia.


În ceea ce ne privește, dacă aveți aprecieri pozitive la adresa noastră le vom primi cu mulțumire iar dacă aveți aprecieri negative le vom analiza cu atenție, întrucât ne autoevaluăm permanent și încercăm întotdeauna să devenim mai buni, dar nu vom permite niciodată aprecieri comparative în asemenea manieră.


E-mail-urile care conțin comentarii sau aprecieri la adresa altor notari vor fi ignorate și, în general, mesajele care încalcă regulile de mai sus - inclusiv codul „netiquette” - efectuate prin mijloace electronice pe site-ul nostru sau în paginile noastre din grupuri sau rețele sociale, pot fi (și vor fi) șterse.

​HĂRȚI și zone


Hărțile interactive sunt puse la dispoziția vizitatorilor prin intermediul unei „chei de licență” și se bazează pe motorul oferit de Google și pe datele cartografiate de această companie, puse la dispoziția publicului larg prin serviciul acestora - Google Maps. Utilizatorul trebuie să accepte și să respecte termenii și condițiile Google.

Conturul zonelor diferitelor localități a fost realizat în „laborator propriu”, coordonatele geografice fiind calculate și introduse manual, în cadrul unui proiect amplu și laborios.
Acest proiect a fost dezvoltat pentru utilitatea sa, nu are legătură cu proiectul realizat de AMT Service, nu se bazează pe el și a fost elaborat și implementat independent de acesta, într-un alt interval de timp și fără ca noi să fi avut cunoștință despre faptul că AMT Service urma să dezvolte un proiect similar.


Întrucât localitățile se află într-o continuă dezvoltare și expansiune, nu garantăm precizia contururilor, mai ales a celor care reflectă perimetrul întregii localități.

De asemenea, zonele localităților au fost descrise în paginile site-ului doar cu titlu informativ. Pentru operațiuni care necesită exactitate, consultarea zonelor trebuie efectuată în materialele de specialitate sau în Hotărârile Consiliilor Locale.


Pentru vizualizarea optimă a paginilor care conțin hărți, este nevoie de o rezoluție suficient de mare.

Acesta este site-ul Biroului Individual Notarial Ionașcu Nicolae. Scopul său este acela de a efectua o prezentare generală a meseriei de notar public, a serviciilor notariale și a activității notariale în general, și doar o mică parte din pagini sunt dedicate în totalitate biroului nostru. Accesarea sa se va face numai cu respectarea termenilor și condițiilor exprimate în continuare.

Deși în cadrul biroului își desfășoară activitatea un singur notar public (alături de personalul de specialitate aferent), exprimările sunt formulate la plural pentru că reprezintă punctul de vedere al întregului colectiv, ale cărui opinii sunt convergente.

Punctele de vedere exprimate în cadrul site-ului nu reprezintă pozițiile oficiale ale Uniunii sau ale Camerelor notarilor, deși avem convingerea că acestea coincid, cel puțin cu preponderență.

Pentru vizualizarea optimă a acestui site este nevoie de o rezoluție mare și de un browser modern. În testele noastre, cea mai mulțumitoare experiență a fost în cazul vizualizării cu Mozilla Firefox.

TERMENI ȘI CONDIȚII GENERALE


Acest site poate fi accesat în mod liber de orice persoană care are intenții pașnice, cu respectarea acestor termeni și condiții, pe care vă rugăm să le citiți cu atenție. Acestea se încadrează și fac apel la limitele bunului simț pe care ar trebui să le aibă orice persoană, având convingerea că publicului nostru select îi sunt caracteristice.

Persoanelor care accesează site-ul cu intenții rele (hacking, flooding etc.) li se poate interzice vizitarea acestuia prin includerea adresei IP într-o „listă neagră” (blacklist) sau prin alte metode.

Nu sunt permise legături (link-uri) direct la imagini, fișiere sau pagini din site fără aprobarea noastră. Dacă descoperiți un material interesant în cadrul site-ului și nu doriți să cereți permisiunea noastră pentru link direct, atunci faceți o legătură la întreg site-ul, cu indicarea locului unde se găsește acel material. Folosirea imaginilor și ilustrațiilor din cadrul site-ului nu este permisă fără acordul nostru, întrucât se încalcă prevederile legale referitoare la drepturile de autor.

De asemenea, nu este permisă folosirea programelor de tip „robot” de descărcare în masă a website-urilor, întrucât acestea pot degrada performanțele serverelor.


Termenii și condițiile se completează cu declarația de neasumare a răspunderii și cu precizările privind licențele, dreptul de autor, drepturile conexe și alte drepturi, din secțiunea corespunzătoare, precum și cu precizările din rubricile „hărți și zone” și „netiquette și aprecieri”. O parte dintre termeni/condiții pot să se refere la secțiuni ale site-ului care nu au fost implementate încă sau care nu mai există în prezent, dar care au existat (fiind îndepărtate permanent sau temporar) și cărora li s-au aplicat la momentul respectiv.


Termenii și condițiile cuprinse în această pagină pot fi schimbate fără vreo notificare prealabilă. În cazul în care continuați să vizitați acest site, se consideră că le-ați acceptat în mod tacit.


DECLARAȚIA DE NEASUMARE A RĂSPUNDERII


Acest site a fost creat cu intenția de a fi util, informativ și atractiv, dar păstrând în acelaşi timp obiectivitatea, rapiditatea și ușurința în utilizare, printr-o interfață simplă și intuitivă. Cu toate acestea, erori se pot strecura oricând, în diversele procese tehnologice (culegere, redactare, procesare, programare etc.), astfel că nu vom răspunde pentru eventuala incorectitudine a informațiilor și nici pentru posibilele situații neplăcute, de orice natură, pe care acest site vi le-ar putea provoca în orice mod.

Având în vedere multitudinea de spețe, informația cuprinsă în acest site se rezumă la „situațiile-tipar”, de aceea există posibilitatea să nu se potrivească situației dumneavoastră. Ca atare, informația pe care o veți obţine prin intermediul acestui site nu este și nici nu intenționează a fi un sfat legal.
Pentru a obține un sfat pentru problema dumneavoastră, va trebui să consultați notarul public sau personalul de specialitate din cadrul biroului notarial, putând face acest lucru atât prin mijloace electronice (telefonic sau prin e-mail), cât și prin prezentarea la sediul nostru, acest din urmă mod fiind preferabil, întrucât adesea analiza unei spețe necesită informații suplimentare furnizate în timp real, precum și analiza unor documente.

Contactarea prin mijloace electronice nu creează o „relație birou-client”, acest lucru realizându-se doar în urma înaintării unei cereri de către client, personal sau prin mandatar, ceea ce presupune prezentarea la sediul biroului. Potrivit Legii 36/1995 (republicată), actele și procedurile notariale se îndeplinesc la cerere, în lipsa căreia notarul public nu poate parcurge formalitățile prevăzute de lege pentru o anumită procedură. Nu transmiteți informații confidențiale fără să se fi stabilit „relația birou-client”. Datorită potențialelor riscuri de securitate, nu încurajăm trimiterea de documente prin alte mijloace electronice decât prin e-mail și nu ne putem asuma răspunderea pentru scurgerea de informații care se datorează neglijenței altor persoane.


Nu facem aprecieri cu privire la persoane publice, nu exprimăm opinii politice iar materialele noastre sunt complet lipsite de conotații politice; orice interpretare contrară este eronată. În general ne ferim să facem aprecieri la adresa sistemului iar acolo unde am amintit deficiențe, am făcut acest lucru ca o analiză din perspectivă profesională în ramurile în care avem experiență, fără a avea intenția de a nesocoti persoane, lucruri, instituții, acte, legi, eforturi sau acțiuni.

Acest site conține și articole care aparțin altor autori. Opiniile exprimate în materialele respective sunt exclusiv ale autorilor lor și nu reprezintă neapărat opinia sau poziția noastră generală. (Notă: secțiunea cu articole nu a fost încă publicată).

Numele persoanelor din spețele prezentate sunt imaginare, orice asemănare cu realitatea fiind pur întâmplătoare.


De asemenea, nu ne asumăm răspunderea pentru neplăcerile sau prejudiciile cauzate de folosirea hărților sau a altor instrumente și elemente interactive din cadrul site-ului.

Notarul public nu răspunde decât pentru procedurile instrumentate personal, la cererea clientului, conform legii.


UTILIZAREA ȘI PROTECȚIA DATELOR CU CARACTER PERSONAL


Avem calitatea de operator de date cu caracter personal sub nr. 11055 iar datele cu caracter personal sunt folosite în activitatea obișnuită a biroului și în vederea desfășurării operațiunilor notariale. Acestea se regăsesc în cererile părților, în actele întocmite și aflate în arhiva biroului și totodată sunt folosite în alte proceduri notariale solicitate de părți sau prevăzute de lege, inclusiv în citații și corespondență. Prelucrarea datelor cu caracter personal este guvernată de Legea 677/2001, iar clienții biroului iau cunoștință de drepturile pe care le au, conform acestei legi, în momentul în care completează cererea pentru serviciul dorit.

Datele personale comunicate prin intermediul site-ului sau prin alte mijloace electronice intră sub incidența acelorași prevederi legale, cu condiția să ne fie comunicate prin formularul de contact din cadrul site-ului sau prin adresele de e-mail pe care vi le punem la dispoziție, întrucât acestea sunt singurele modalități de transmitere pentru care avem implementate, prin mijloace tehnice, măsuri adecvate de protecție electronică, în ceea ce privește partea noastră de gestionare.


SIGURANȚA INFORMAȚIILOR ȘI FOLOSIREA SERVICIILOR TERȚILOR


La elaborarea acestui site am încercat să înlăturăm necesitatea ca vizitatorii să își creeze conturi pentru a accesa anumite resurse - pe de o parte, deoarece acest lucru ar fi fost incomod pentru utilizatori și pe de altă parte, deoarece protecția datelor personale înregistrate online necesită resurse suplimentare, inclusiv financiare, care nu s-ar justifica pentru un grup format din câteva sute de utilizatori, iar susținerea lunară a acestor implementări ar depăși posibilitățile unui simplu birou notarial.

Cu toate acestea, anumite resurse au un caracter sensibil și nu li se poate acorda acces liber, astfel că punera lor la dispoziție se bazează pe serviciile tip cloud de la Microsoft: OneDrive (pentru publicul larg) și OneDrive for Business (pentru notarii publici), unde conturile utilizatorilor pot fi verificate (cele tip Business sunt conturi plătite și asociate unei persoane juridice) iar în ceea ce privește securitatea datelor, este evident că soluțiile de securitate de la Microsoft sunt net superioare celor pe care le-am fi putut implementa noi.


Așadar, pentru a putea accesa resursele securizate este necesar ca utilizatorul să își creeze cont OneDrive (o treime din utilizatori având deja), avantajul pricipal față de un cont local fiind acela că, pe lângă posibilitatea accesării resurselor puse la dispoziție, utilizatorul beneficiază și de serviciile standard OneDrive, precum și de integrarea acestora cu Office online.

Nu suntem partener Microsoft, nu avem niciun beneficiu prin recomandarea OneDrive însă, din soluțiile tip cloud existente deja pe piață, pe aceasta am apreciat-o ca fiind cea mai înclinată către acest domeniu de activitate, ținând cont și de celelalte produse pe care noi le utilizăm deja în desfășurarea activității și cu care se integrează.


Prin crearea unui cont și prin folosirea serviciului OneDrive este necesar să fiți de acord cu licența Microsoft (Microsoft EULA) care vă va fi pusă la dispoziție în momentul creării contului.

Mai multe informații - inclusiv pentru cei care nu au cont OneDrive ori folosesc platforme Linux sau Mac - se regăsesc în secțiunea Asistență.


LICENȚE, DREPTUL DE AUTOR, DREPTURI CONEXE ȘI ALTE DREPTURI


Pentru toate elementele folosite la elaborarea site-ului (imagini, sunete, animații, script-uri și coduri), au fost respectate drepturile de autor și s-au efectuat mențiunile necesare, acolo unde e cazul. Notele de copyright ale codurilor elaborate de terți sunt incluse de cele mai multe ori în cuprinsul codului-sursă. Toate imaginile afișate sunt proprii ori folosite sub licență de utilizare exclusivă sau neexclusivă, după caz. Toate ilustrațiile din cadrul site-ului sunt proprietatea noastră.
Fișierele oferite spre descărcare sunt de asemenea proprii ori sub diverse licențe, majoritatea fiind oferite gratuit de către autorii lor. Legile au fost generate cu ajutorul software-ului pus la dispoziție de Wolters Kluwer, cu acordul acestora, prin portalul idrept.ro. Cursul valutar este afișat folosind serviciile online ale site-ului www.curs-valutar.ro.
Unele elemente sunt folosite, prezentate sau oferite sub licența „GNU General Public License” (GNU/GPL), în diferitele versiuni ale acesteia.

Drepturile asupra materialelor din paginile ce alcătuiesc acest site ne aparțin. În cazul în care există și alți autori, acest lucru a fost menționat în cadrul materialelor la care și-au adus contribuția, astfel că drepturile le aparțin pe deplin sau în parte, cu excepția cazului în care drepturile respective au fost cumpărate de noi.
Orice reproducere a acestor informații, sub orice formă, fără acordul nostru sau al autorilor originali este strict interzisă. Folosirea codului site-ului fără aprobare prealabilă este de asemenea strict interzisă, cu excepția codului aflat sub licența GNU/GPL sau sub alte licențe care încurajează reproducerea acestuia.