Mereu în sprijinul oamenilor

județul mehedinți

NOVACI

ORAȘE

  1. Novaci


COMUNE

 1. Alimpești
 2. Baia de Fier
 3. Bengești-Ciocadia
 4. Bercești
 5. Bumbești-Pițic
 6. Crasna
 7. Hirișești
 8. Pociovaliștea
 9. Polovragi
10. Roșia de Amaradia
11. Săcelu
12. Sitești 

ORȘOVA

ORAȘE

 1. Orșova


COMUNE

  1. Cireșu
  2. Dubova
  3. Ieșelnița
  4. Ilovița
  5. Podeni
  6. Svinița

strehaia

ORAȘE

  1. Strehaia


COMUNE

 1. Bîcleș
 2. Breznița-Motru
 3. Broșteni
 4. Butoiești
 5. Corcova
 6. Dumbrava
 7. Florești
 8. Greci
 9. Grozești
10. Stîngăceaua
11. Tîmna
12. Voloiac

CRAIOVA

ORAȘE

  1. Craiova

  2. Bechet

  3. Dăbuleni


COMUNE

  1. Almăj
  2. Amărăştii de Jos
  3. Amărăştii de Sus

  4. Apele Vii
  5. Botoşeşti-Paia
  6. Brabova
  7. Bratovoeşti
  8. Breasta
  9. Bucovăţ
10. Bulzeşti
11. Carpen
12. Castranova
13. Călăraşi
14. Celaru
15. Coşoveni
16. Dăneţi
17. Dobreşti
18. Dioşti
19. Dragoteşti
20. Fărcaş
21. Gherceşti
22. Gogoşu
23. Goieşti
24. Işalniţa
25. Leu
26. Malu Mare
27. Mârşani
28. Melineşti
29. Mischi
30. Murgaşi
31. Pieleşti
32. Podari
33. Predeşti
34. Ostroveni
35. Robăneşti
36. Sadova  
37. Sălcuţa
38. Seaca de Pădure
39. Sopot
40. Şimnicul de Sus
41. Teasc
42. Terpeziţa
43. Teslui
44. Ţuglui
45. Vela
46. Vârvoru de Jos

CĂRBUNEȘTI

ORAȘE

 1. Tg-Cărbunești
 2. Țicleni


COMUNE

 1. Albeni
 2. Aninoasa
 3. Bărbătești
 4. Berlești
 5. Blahnița de Jos
 6. Bustuchin
 7. Căpreni
 8. Cărbunești Sat
 9. Cărbunești-Sat
10. Cojani
11. Crețești
12. Crușeț
13. Curteana
14. Dănciulești
15. Floreșteni
16. Hurezani
17. Jupânești
18. Licurici
19. Logrești
20. Măceșu
 21. Pojogeni
22. Prigoria
23. Rogojeni
24. Săulești
25. Scoarța
26. Stejari
27. Stoina
28. Ștefănești
29. Turburea
30. Țânțăreni
31. Vladimir

județul dolj

BALȘ

ORAȘE

  1. Balș


COMUNE

 
  1. Baldovineşti
  2. Bîrza
  3. Bobiceşti
  4. Dobreţu
  5. Iancu Jianu
  6. Morunglav
  7. Oboga
  8. Pîrşcoveni
  9. Voineasa
10. Vulpeni

TG-JIU

ORAȘE

 1. Tg-Jiu
 2. Bumbești-Jiu
 3. Rovinari
 4. Bâlteni
 5. Tismana
 6. Turceni


COMUNE

 1. Arcani
 2. Bălănești
 3. Bălești
 4. Bârsești
 5. Brănești
 6. Câlnic
 7. Ciuperceni
 8. Dănești
 9. Drăgoieni
10. Drăguțești
11. Fărcășești
12. Godinești
13. Iezureni
14. Ionești
15. Lelești
16. Mușetești
17. Negomir
18. Peștișani
19. Plopșoru
20. Polata
21. Preajba
22. Romanești
23. Runcu
24. Sadu
25. Schela
26. Slobozia
27. Stănești
28. Telești
29. Tg-Jiu
30. Turcineşti
31. Urdari
32. Ursați

SCORNICEȘTI

ORAȘE

  1. Scornicești


COMUNE

 1. Bărăşti
  2. Coloneşti
  3. Corbu
  4. Cungrea
  5. Făgeţelu
  6. Icoana
  7. Leleasca
  8. Oporelu
  9. Optaşi-Măgura
10. Poboru
11. Potcoava
12. Spineni
13. Tătuleşti
14. Topana
15. Tufani

SEVERIN

ORAȘE

1. Drobeta-Turnu Severin


COMUNE

 1. Bîlvănești 
 2. Breznița-Ocol 
 3. Burila Mare 
 4. Căzănești 
 5. Devesel 
 6. Godeanu 
 7. Gogoșu 
 8. Hinova 
 9. Husnicioara 
10. Ilovăț 
11. Izvoru Bîrzii 
12. Malovăț 
13. Prunișor 
14. Șimian 
15. Șișești 
16. Șovarna 

segarcea

ORAȘE

  1. Segarcea


COMUNE

  1. Bârca
  2. Calopăr
  3. Cerăt
  4. Drănic
  5. Gângiova
  6. Gighera
  7. Giurgiţa
  8. Goicea
  9. Lipovu
10. Măceşu de Jos
11. Măceşu de Sus
12. Valea Stanciului

filiași

ORAȘE

  1. Filiași


COMUNE

  1. Argetoaia
  2. Brădeşti
  3. Braloştiţa
  4. Cernăteşti
  5. Coţofenii din Dos
  6. Greceştii
  7. Scăeşti
  8. Secu

motru

ORAȘE

  1. Motru


COMUNE

 1. Bolboși
 2. Borăscu
 3. Cătunele
 4. Dragotești
 5. Glogova
 6. Mătăsari
 7. Padeș
 8. Samarinești
 9. Slivilești
10. Văgiulești

Corabia

ORAȘE

  1. Corabia


COMUNE

  1. Brastavăţu
  2. Cilieni
  3. Gîrcov
  4. Giuvăreşti
  5. Grojdibodu
  6. Ianca
  7. Izbiceni
  8. Obîrşia
  9. Orlea
10. Rusăneşti
11. Studina
12. Ştefan cel Mare
13. Tia Mare
14. Urzica
15. Vădastra
16. Vădăstriţa
17. Vişina

15. Perieţi
16. Pleşoiu
17. Priseaca
18. Sîmbureşti
19. Schitu
20. Slătioara
21. Strejeşti
22. Şerbăneşti
23. Teslui
24. Valea Mare
25. Verguleasa
26. Vitomireşti
27. Vîlcele
28. Vultureşti

VÎNJU MARE

ORAȘE

 1. Vînju Mare


COMUNE

 1. Alimpești
 2. Bălăcița 
 3. Corlățel 
 4. Cujmir 
 5. Dîrvari 
 6. Gîrla Mare 
 7. Gruia 
 8. Jiana 
 9. Livezile 
10. Obîrșia de Cîmp 
11. Oprișor 
12. Pădina 
13. Pătulele 
14. Poroina Mare 
15. Pristol 
16. Punghina 
17. Rogova 
18. Salcia 
19. Vînători 
20. Vînjuleț 
21. Vlădaia 

  1. Brebeni
  2. Brâncoveni
  3. Cîrlogani
  4. Coteana
  5. Crîmpoia
  6. Curtişoara
  7. Dobroteasa
  8. Găneasa
  9. Grădinari
10. Izvoarele
11. Mărunţei
12. Milcov
13. Movileni
14. Nicolae Titulescu

județul OLT

Competența notarilor publici este generală, adică se pot întocmi acte la orice notar public din țară, cu excepții - când competența este teritorială, în cazul următoarelor operațiuni:
- acte încheiate în afara sediului biroului;
- divorțuri;
- succesiuni sau încheieri pentru dezbaterea succesiunii la instanță;
- acte de protest al cambiilor, biletelor la ordin și cecurilor.

Pentru aceste proceduri, notarul public competent este acela care își desfășoară activitatea în circumscripția judecătoriei în care se află locul cu pricina (locul deplasării, ultima locuință comună a soților, locul ultimului domiciliu al defunctului, locul unde se face plata etc.)

Mai jos se află lista circumscripțiilor judecătoriilor din județele arondate Camerei Notarilor Publici Craiova.

15. Redea
16. Rotunda
17. Scărişoara
18. Seaca
19. Sprîncenata
20. Stoeneşti
21. Stoicăneşti
22. Traian
23. Văleni
24. Vlădila

slatina

ORAȘE

  1. Slatina

  2. Piatra-Olt


COMUNE

  1. Băbiciu
  2. Bucinişu
  3. Cezieni
  4. Dăneasa
  5. Deveselu
  6. Dobrosloveni
  7. Dobrun
  8. Drăghiceni
  9. Fălcoiu
10. Fărcaşele
11. Gostavăţu
12. Mihăeşti
13. Osica de Sus
14. Radomireşti

BAIA DE ARAMĂ

ORAȘE

 1. Baia de Aramă


COMUNE

 1. Bala
 2. Balta
 3. Izverna
 4. Obîrşia-Cloşani
 5. Ponoarele

CALAFAT

ORAȘE

  1. Calafat


COMUNE

 1. Cetate
 2. Ciupercenii Noi
 3. Desa
 4. Maglavit
 5. Moțăței
 6. Piscu Vechi
 7. Poiana Mare
 8. Seaca de Câmp
 9. Unirea

CARACAL

ORAȘE

  1. Caracal

  2. Drăgănești-Olt


COMUNE

județul GORj

băilești

ORAȘE

  1. Băilești


COMUNE

  1. Afumaţi
  2. Bistreţ
  3. Caraula
  4. Cioroiaşi
  5. Galicea Mare
  6. Giubega
  7. Izvoare
  8. Negoi
  9. Orodel
10. Perişor
11. Pleniţa
12. Radovan
13. Rast
14. Şiliştea Crucii
15. Urzicuţa
16. Vârtop
17. Verbiţa

Notar public Ionașcu Nicolae