Notar public Ionașcu Nicolae

 

Mereu în sprijinul oamenilor

ASISTENȚĂ - ÎNTREBĂRI GENERALE


1. Ce este un notar public?


Notarul public este un liber profesionist care are un rol similar cu cel al unei autorități publice, întrucât îndeplinește acte de autoritate publică și este învestit de lege să ducă la bun sfârșit unele proceduri care nu se mai află în competența niciunei alte profesii (cu mici excepții).


O definiție completă este dată în prezentarea generală a profesiei de notar public, efectuată în cadrul acestui site într-o pagină dedicată.


Citește mai mult | Mergi la începutul paginii2. Cu ce îmi poate fi de folos notarul public și de ce aș avea nevoie de serviciile acestuia?


Răspunsul la această întrebare este de asemenea dat în prezentarea generală a profesiei de notar public, efectuată în paginile acestui site.

Apelând la serviciile notarului public, părțile au o serie de avantaje de care nu ar beneficia dacă ar efectua actul în alt mod (sub semnătură privată).


Printre aceste avantaje, enumerăm: îndrumarea și consilierea părților, redactarea actului într-o manieră corespunzătoare, certitudine cu privire la data la care s-a încheiat actul, păstrarea actului în arhivă pentru referințe ulterioare, îndeplinirea procedurilor prealabile sau ulterioare, intermedierea în relațiile cu diferite instituții, titlu executoriu etc.


Citește mai mult | Mergi la începutul paginii3. Care sunt principalele categorii de servicii pe care le oferiți?


Notarul public trebuie să îndeplinească toate procedurile prevăzute de Legea 36/1995.

Principalele categorii de servicii sunt următoarele:


  • redactarea înscrisurilor cu caracter juridic;

  • autentificarea actelor (procedura autentificării);

  • legalizări (de copii, de semnături și sigilii);

  • dare de dată certă;

  • procedura succesorală (moșteniri);

  • certificări;

  • primiri în depozit etc.


Serviciile notariale sunt descrise și în secțiunea corespunzătoare din cadrul acestui site.


Citește mai mult | Mergi la începutul paginii4. Care este diferența între notar, avocat și alte categorii de juriști?


Notarul îndeplinește acte între părți și consiliază părțile în vederea întocmirii acestor acte. În general actele notariale sunt autentice, dar pot fi și acte care au doar legalizarea semnăturii părților sau doar dată certă.

Prin „acte” nu vom înțelege sensul restrâns al acestui cuvânt, ci sensul său larg, anume toate procedurile notariale prevăzute de Legea nr. 36/1995.


Mediatorul - profesie relativ nouă în țara noastră - consiliază de asemenea părțile în momentul în care acestea se află în conflict, facilitând negocierile între ele în afara instanțelor de judecată și contribuind astfel la dezamorsarea conflictului într-un termen rezonabil.

Profesia de mediator este reglementată prin Legea nr. 192/2006.


Avocatul apără părțile într-un proces, dar în același timp poate consilia părțile în vederea întocmirii unui act, inclusiv a unui act notarial, pe care nu l-ar putea încheia avocatul însuși. Actele încheiate „prin avocat” sunt acte sub semnătură privată care au cel mult dată certă. Profesia de avocat este reglementată prin Legea nr. 51/1995.


Judecătorul - una dintre cele mai vechi și mai cunoscute profesii - judecă o cauză, adică un proces în între reclamant și pârât. Judecătorul își desfășoară activitatea în baza Legii nr. 303/2004.


În anumite puncte, sferele acestor profesii se intersectează.


Citește mai mult | Mergi la începutul paginii5. Este obligatoriu să închei actul la notariat?


Cu excepția celor pentru care legea prevede obligatoriu forma autentică (înstrăinare locuințe, terenuri, ipoteci, donații etc.), actele juridice civile pot fi încheiate chiar și sub semnătură privată (adică direct între părți și cu semnătura acestora).


Încheierea actelor juridice la notar conferă însă niște avantaje suplimentare, care se regăsesc și în prezentarea generală a profesiei de notar public efectuată în cadrul acestui site. Printre acestea enumerăm siguranța circuitului civil prin sistemele de publicitate (imobiliară, mobiliară și prin Registrele Naționale Notariale), titlul executoriu precum și toate avantajele încheierii de autentificare, prezentate de asemenea în cadrul acestui site.


Principala condiție pentru ca un act sub semnătură privată să fie valabil (presupunând că legea nu prevede în mod obligatoriu o altă formă la încheierea actului respectiv) este aceea ca actul să fie semnat de mână de părțile de la care provine, semnătura neputând fi dactilografiată, serigrafiată, litografiată, executată prin aplicarea amprentei digitale sau prin parafare. De aceea, în situația în care această condiție nu poate fi îndeplinită din diverse cauze, cum ar fi boala sau invaliditatea unei părți ori faptul că aceasta nu știe sau nu poate să scrie, autentificarea rămâne singura posibilitate pentru încheierea actului.


Citește mai mult | Mergi la începutul paginii6. Pot încheia un act prin avocat sau la instanța de judecată?


Actele pentru care legea prevede forma autentică ad-validitatem nu pot fi încheiate la avocat.

Pentru actele care pot fi încheiate sub semnătură privată, avocatul poate da dată certă și de asemenea poate consilia părțile la încheierea acelui act, deși prin definiție, acesta reprezintă interesele unei părți în detrimentul celeilalte părți, cu interese opuse, în timp ce notarul este obligat prin lege să fie neutru și imparțial. După cum am afirmat mai sus, dacă actul nu poate fi încheiat sub semnătură privată, acestuia nu i se poate da dată certă, alternativa fiind încheierea sa în formă autentică.


De asemenea, nu se poate încheia un act „prin instanță”, de altfel instanța de judecată are cu totul alt rol decât acela de a încheia acte și considerăm că artificiile de genul „chitanței de mână” urmate de un proces îndelungat și uneori riscant au ca urmări aglomerarea acestei instituții, sub iluzia economisirii unor taxe și a evitării unor etape (cum ar fi întocmirea cadastrului) care mai devreme sau mai târziu oricum vor trebui îndeplinite.


Termenul de „acte prin instanță” se referă adesea la acțiunile în constatare/revendicare la care anumite persoane apelează atunci când nu mai au posibilitatea de a încheia actul pe cale convențională.


Citește mai mult | Mergi la începutul paginii7. Am remarcat că anumit conținut de pe acest site este identic cu altul de pe alt site.​​ Cine copiază pe cine?


Cu mândrie afirmăm că, în ceea ce privește domeniul site-urile birourilor notariale, noi facem parte dintre pionieri. Începând ca un proiect în primele luni ale anului 2008, materialele au fost concepute, adunate, închegate, rafinate și lansate un an mai târziu ca site complex și complet funcțional, destinat atât clienților cât și publicului larg, sub motto-ul „poarta dumneavoastră către lumea juridică”, având în vedere secțiunea bogată în informații din domeniul juridic și modalitatea de formulare a acestora, pe înțelesul tuturor.

De aceea, de-a lungul timpului, pentru că e mai comod să folosești un material „de-a gata”, unele site-uri nou apărute au preluat pagini întregi cu informații scrise de noi, uneori cu tot cu micile erori strecurate (de exemplu, vechea pagină despre rude și modul de calcul al gradelor de rudenie, sau alte pagini din secțiunea de asistență).

Ne bucurăm că munca noastră, supravegherea permanentă și efortul depus pentru a oferi conținut original, au fost apreciate, indirect, prin preluarea materialelor de către alte site-uri. Am fi apreciat însă, la rândul nostru, dacă s-ar fi făcut trimitere la sursă ori dacă, în urma preluării acestora, s-ar fi încercat măcar crearea unei impresii de originalitate printr-o minimă intervenție asupra textului.


Informațiile despre aceste lucruri se regăsesc și în secțiunea „Termeni și Condiții”.


Citește mai mult | Mergi la începutul paginii8. Pentru alte nelămuriri sau întrebări, cine mă poate ajuta?


Am încercat să răspundem tuturor întrebărilor adresate frecvent, însă cu siguranță au mai scăpat câteva. Dacă aveți alte întrebări care necesită un răspuns rapid, vă așteptăm cu plăcere la sediul nostru.


Dacă problema dumneavoastră nu ține de domeniul notarial, o să vă îndrumăm către persoanele și instituțiile competente: avocați, executori, lichidatori, instanțe de judecată, ingineri topografi, evaluatori, bănci, OCPI etc.

Dacă problema dumneavoastră este de ordin administrativ, neavând legătură cu biroul nostru, o să vă îndrumăm de asemenea către persoanele și instituțiile competente: Camera Notarilor Publici, Președintele Camerei, Uniunea Notarilor Publici etc.


Puteți de asemenea să folosiți mijloacele de contact puse la dispoziție pe site pentru a lua legătura cu noi. Menționăm că timpul nu ne permite întotdeauna formularea unui răspuns în scris la întrebările primite prin formularul de contact și de aceea, reiterăm mențiunea de la început, aceea că, pentru situații urgente, vă așteptăm la sediul nostru.


Mergi la începutul paginii

Orice meserie are propriile sale situații particulare, atipice sau mai puțin cunoscute, cu care nu ne întâlnim atât de des și care pot ridica anumite întrebări celor nefamiliarizați. O situație particulară poate să nu pară complicată dacă reducem operațiunea fiecăruia la simpla intenție („vreau să vând”, „vreau să cumpăr”, ce poate fi complicat?), însă analizând-o în profunzime, constatăm că lucrurile nu mai sunt chiar atât de simple și aflăm că avem nevoie de documente pe care nu le-am prevăzut și că se poate ivi necesitatea îndeplinirii unor formalități la care nu ne-am fi așteptat (cum ar fi cele care privesc dreptul de preempțiune).

În această secțiune veți găsi răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Am încercat să acoperim cele mai des întâlnite situații și nelămuriri din activitatea notarială.

Aveți o întrebare la care nu găsiți răspuns? Adresați-ne-o folosind formularul de contact și vom încerca să vă răspundem, iar dacă o vom considera de interes general, o vom adăuga aici împreună cu răspunsul aferent.