Notar public Ionașcu Nicolae

 

Mereu în sprijinul oamenilor

În cuprinsul acestei pagini, prin expresia „persoană nedeplasabilă” ne referim la persoana care din diverse motive (nu neapărat invaliditate) nu se poate prezenta la sediul biroului notarial în vederea încheierii actului și solicită deplasarea notarului în acest sens, iar prin „aparținător” ne referim la persoana care se prezintă la sediul biroului nostru și solicită în numele celei dintâi ca actul să se realizeze cu deplasare.


CAZURI


Notarul public poate încheia acte în afara sediului biroului în următoarele cazuri:

  • când persoana este nedeplasabilă sau greu deplasabilă;

  • când persoana se află în arest sau în detenție;

  • când există un număr mai mare de persoane interesate, aflate într-un anumit loc;

  • în alte cazuri justificate, la cererea părții interesate.

Primele trei situații erau expres și limitativ prevăzute de lege, până la republicarea acesteia în anul 2014. Practic, în prezent, notarul public se poate deplasa oricând nu s-ar putea efectua actul la sediul biroului, cu excepția situațiilor în care, prin natura procedurii, actul nu se poate efectua cu deplasare, sau când legea nu permite acest lucru și, desigur, în limita disponibilității, deplasările făcându-se fără a afecta actele și procedurile deja programate și aflate în curs de desfășurare.


CONDIȚII


Persoana nedeplasabilă - pentru care se efectuează actul în afara sediului - trebuie să îndeplinească aceleași condiții ca și atunci când s-ar fi prezentat la biroul notarial, inclusiv să aibă discernământ.

Dacă persoana nu poate să scrie din diverse motive, de exemplu are probleme cu vederea, are o afecțiune la mână sau nu știe carte (situație adesea întâlnită la persoanele aflate în detenție), sunt necesari doi martori care să asiste la momentul luării consimțământului acesteia. Martorii trebuie să fie majori, să știe carte și să aibă discernământ. Nu pot fi martori cei care sunt parte în act sau au un interes direct sau indirect la încheierea actului, beneficiind de pe urma acestuia. De asemenea, nu pot fi martori cei care nu pot să scrie din diverse motive, întrucât necesitatea martorilor este dată tocmai de imposibilitatea părții de a scrie.


Subliniem faptul că persoana trebuie să aibă discernământ. Nu încercați să forțați deplasarea dacă persoana în cauză nu (mai) are discernământ sau dacă starea de sănătate împiedică luarea consimțământului. Nu vă bazați pe faptul că, odată ajunși acolo, se va încheia actul doar datorită efortului depus și timpului pierdut. Notarul public NU va încheia actul dacă nu va putea lua consimțământul persoanei respective, indiferent de motiv.


PROCEDURI CARE nu se pot efectua cu deplasare


Anumite acte și proceduri notariale nu se pot realiza decât la sediul biroului, fie pentru că legea nu dă posibilitatea realizării acestora în afara sediului, fie pentru că, prin natura procedurii, aceasta nu se poate îndeplini cu deplasare. Acestea sunt:


1. Procedura divorțului

Desfacerea căsătoriei este o procedură cu reguli stricte: după depunerea cererii părților, se acordă un termen de 30 de zile, după care se va elibera certificatul de divorț doar dacă soții se prezintă personal și stăruie în desfacerea căsătoriei. Acest lucru deoarece legea protejează căsătoria și nu permite desfacerea ei decât dacă din comportamentul soților rezultă în mod neechivoc intenția lor de a divorța, care trebuie să existe pe toată durata procedurii. Prin urmare, datorită efectelor severe ale divorțului, soții trebuie să acorde importanță maximă acestui lucru iar etapele procedurale nu pot fi lăsate în plan secund. Dacă soții prioritizează alte lucruri în defavoarea obligațiilor cerute de lege în cazul divorțului, se consideră că nu sunt suficient de interesați de această procedură.

Desigur, pot fi cazuri când soții chiar se află în imposibilitatea de a se deplasa (de exemplu, unul dintre ei a suferit un accident), însă din nefericire legea nu distinge cu privire la acestea, probabil pentru a evita abuzurile care s-ar putea produce, conflictele de competență (accidentul ar putea imobiliza partea într-o localitate îndepărtată) și pentru că divorțul nu poate fi soluționat prin mandatar (și nici prin luarea separată a consimțământului).

Prin urmare, indiferent de motivul pentru care soții nu s-ar putea prezenta la termen: că lucrează în străinătate, că se află în spital, că le-a întârziat avionul, că se află în arest sau în detenție etc. - procedura divorțului nu se poate îndeplini în afara sediului biroului.

Citește mai mult.


2. Procedura certificării prevăzută de art. 148 alin. 1 lit. d din Legea 36/1995 (când s-a solicitat la sediul biroului)

Când o persoană a fost somată sau notificată (de o altă persoană) să se prezinte la sediul biroului notarial la o anumită dată și oră, nu se poate solicita efectuarea certificării în alt loc, chiar dacă există motive temeinice pentru care persoana somată/notificată nu s-ar putea prezenta. Notarul public va respecta procedura și va certifica, în acest caz, prezența persoanei la sediul biroului notarial sau absența acesteia, după caz, urmând ca persoana în cauză să motiveze neprezentarea sa autorităților competente (instanței de judecată, de exemplu).


3. Procedura succesorală, în ansamblul său.

Procedura succesorală are un caracter solemn și se realizează în mai multe ședințe, în care se desfășoară anumite operațiuni (se înaintează cererea, se prezintă acte, se obțin depozițiile martorilor etc.)

Dosarul succesoral se poate pune pe rol la cererea unui singur succesibil, prezența tuturor fiind obligatorie (cel târziu) la termenul final, astfel că dacă unul dintre succesibili prezintă probleme locomotorii, ar fi suficient ca deplasarea să se realizeze o singură dată. Însă atunci când avem un singur succesibil, nedeplasabil, acesta va trebui să mandateze o persoană care să îl reprezinte pe parcursul procedurii, întrucât deplasarea la fiecare ședință este costisitoare și incomodă, dacă nu chiar imposibilă în unele cazuri.

Citește mai mult.


4. Acte de dispoziție solicitate de persoanele aflate în detenție, asupra bunurilor pt. care s-au luat măsuri de indisponibilizare

Persoanele aflate în detenție nu pot încheia acte prin care să dispună de bunurile lor, asupra cărora s-au luat măsuri de indisponibilizare. Astfel de acte nu numai că nu pot fi încheiate cu deplasare, dar nu pot fi încheiate absolut deloc, nici măcar la sediul biroului și nici atunci când deținutul ar fi reprezentat printr-un mandatar.


SITUAȚII SPECIALE


Persoanele aflate în arest sau în detenție

În cazul deplasărilor la poliție sau la penitenciar, este obligatorie o programare. În general, programarea este necesară pentru orice deplasare, dar în acest caz biroul notarial trebuie să solicite la rândul său o programare la instituția corespunzătoare pentru a avea acces la persoana în cauză. Pentru persoanele aflate în arest este necesară și încuviințarea procurorului de caz, astfel încât acestea să poată încheia actul solicitat, iar notarului public să i se permită accesul (art. 110 alin. 2 din Legea 254/2013).

A se reține că în majoritatea cazurilor nu vom putea efectua programarea în aceeași zi, iar la unele penitenciare programarea se va realiza cel mai devreme după două zile (în special când deținutul se află în Penitenciarul Ișalnița sau în Penitenciarul Pelendava).


Tariful perceput pentru acest tip de deplasări este mai mare, datorită condițiilor în care se efectuează: acestea au loc în limita disponibilității instituțiilor respective și necesită o flexibilitate sporită din partea noastră, deoarece nu le mai putem efectua la sfârșitul programului nostru, ci în timpul programului de lucru cu publicul al instituției respective. Chiar și cu programare, timpul de așteptare este foarte mare, putând ajunge uneori la câteva ore în situația în care programările se decalează și nu mai pot fi respectate, iar telefoanele sunt oprite la intrare astfel că în perioada de așteptare se pierde orice legătură cu biroul, clienții, colaboratorii și cu orice altă persoană. La unele penitenciare nu există condiții adecvate de așteptare pe vreme rea (ploaie, ninsoare, caniculă, viscol, ger), notarul public trebuind să aștepte pur și simplu în aer liber în curtea instituției. La alte penitenciare s-a întâmplat ca programul de masă al deținuților să aibă prioritate față de programarea efectuată, astfel că deținutul nu a putut fi adus până ce nu s-a încheiat oficial ora de masă, fapt care a mărit considerabil durata deplasării.

De asemenea, acest gen de deplasări poate prezenta risc sporit sau disconfort în anumite situații, precum: mișcări ale deținuților, voluntare sau nu (transfer, revolte); elemente care afectează organismul în timpul traversării culoarului de acces către deținut (radiații ale antenelor, filtrelor, aparatelor de scanare etc.); proximitatea unor obiecte cu grad de periculozitate ridicat (arme de foc, aerosol incapacitant etc.); lipsa condițiilor adecvate de așteptare în caz de vreme rea.


Persoanele aflate în spital

Pentru a asigura secretul profesional și pentru a nu deranja ceilalți pacienți, se recomandă ca aparținătorul să solicite spitalului mutarea temporară a pacientului într-o rezervă. Întrucât acest lucru nu este mereu posibil, deplasarea se poate efectua și dacă pacientul se află în salon, dar numai după ce s-a obținut acordul spitalului și doar după ce au fost informați toți pacienții din salon. Dacă pacienții din salon nu sunt de acord, deplasarea nu va putea fi efectuată.


Persoanele internate în cămine de bătrâni
Deplasările la căminele de bătrâni se fac numai după ce solicitantul a obținut acordul cu privire la deplasare și la toate aspectele sale, inclusiv în ceea ce privește ora deplasării - acest lucru pentru ca intervalul deplasării să nu se suprapună cu perioadele de masă și de odihnă, astfel încât să nu fie creat un deranj pentru celelalte persoane vârstnice internate în aceeași cameră.


Deplasarea în vederea încheierii unui contract de întreținere
La încheierea contractelor prin care persoanele vârstnice își înstrăinează bunurile în vederea întreținerii și îngrijirii, acestea au dreptul să fie fi asistate, la cerere, de un reprezentant al autorității tutelare. Persoanele care solicită deplasare în acest caz trebuie să se asigure că reprezentanții autorității tutelare din localitatea respectivă au disponibilitatea necesară pentru efectuarea deplasării.


Deplasarea în condiții de vreme rea

În afara localității Craiova, nu pot fi efectuate deplasări în condiții de vreme rea: ninsoare, lapoviță, viscol, ceață densă.

În situația în care deplasarea a fost deja programată iar între timp vremea s-a schimbat într-atât de mult încât afectează vizibilitatea pe drumurile publice, deplasarea va fi amânată (reprogramată) sau, la cererea părților, anulată.

Vremea este un factor al cărui control se află dincolo de posibilitățile noastre; uneori, inclusiv prognoza meteorologică este imprecisă, și de aceea apreciem înțelegerea părților în acest caz. Aceste situații sunt însă foarte de rare, putându-se ivi uneori, în lunile de iarnă.


ALTERNATIVE


Nu suntem în măsură să facem recomandări în situațiile în care partea nu poate opta pentru una dintre cele două variante permise de lege, adică nici nu se poate prezenta la sediul biroului dar nici nu dorește să aleagă varianta deplasării. De asemenea, nici nu încurajăm recurgerea la diverse artificii care de cele mai multe ori nu rezolvă problema. Însă în cele din urmă, partea este singura în măsură să își aleagă soluția pe care o consideră potrivită, recomandând în acest sens lecturarea informațiilor din pagina în care sunt prezentate încheierile notariale, întrucât pentru unele acte legea prevede încheierea lor în formă autentică ad validitatem, lucru care nu se poate realiza decât la notarul public.
Citește mai mult.


Testamentul.

Totuși, într-un caz particular, putem recomanda - ca și soluție alternativă - întocmirea actului sub semnătură privată: cazul testamentului. Urgența ivită în practică în unele situații, când nu se poate efectua deplasarea în timp util, poate determina dispunătorul să-și întocmească singur testamentul, scriindu-și-l în întregime, semnându-l și specificând data la care l-a încheiat.


Testamentul astfel întocmit se numește testament olograf și deși nu are aceeași forță probantă ca și testamentul autentic, el are totuși aceeași valabilitate, dar numai dacă s-au îndeplinit condițiile de mai sus asupra cărora insistăm: să fie scris în întregime, semnat și datat de mâna testatorului. Testamentul încheiat fără respectarea acestor condiții este lovit de nulitate absolută.

Citește mai mult.

despre actele efectuate în afara sediului biroului notarial

ACTE CU DEPLASARE


În afara sediului se pot întocmi orice acte unilaterale sau bilaterale pentru care legea nu interzice deplasarea și totodată permite luarea consimțământului părților separat.


Actele pentru care se solicită cel mai des deplasări sunt declarațiile și procurile - acte unilaterale a căror îndeplinire este de o durată mai mică decât a actelor complexe.


Nu este exclus însă ca deplasarea să se efectueze și și pentru alte acte - testamente, contracte de vânzare-cumpărare sau de întreținere (în acest din urmă caz a se citi și rubrica „situații speciale”).


LOCUL deplasării


Deplasările se fac, în majoritatea cazurilor, în fața sediului biroului sau în apropiere - la autoturismul în care se află persoana greu deplasabilă, la locuința acesteia, la bănci și alte instituții, în spitale, în cămine pentru persoane vârstnice, la locuri de detenție sau de arest.


Deplasările pot fi efectuate și în afara localității, dar numai în limita competenței prevăzute de lege.

Citește mai mult.


MOMENTUL DEPLASĂRII


De regulă, efectuăm deplasările la sfârșitul orelor de program, pentru a nu afecta foarte mult activitatea biroului. Deoarece nu putem estima întotdeauna durata deplasării, pentru a evita eventualele neplăceri, nu efectuăm în aceeași zi deplasări pentru acte ori persoane diferite. De aceea, pentru toate deplasările se va face programare, negarantând că putem efectua deplasarea în aceeași zi deoarece, înainte de a ne deplasa, actul trebuie pregătit și verificat; în plus, există și posibilitatea ca intervalul dorit pentru deplasare să fi fost deja ocupat cu o altă programare.


documente necesare


​În primul rând, este necesară prezentarea tuturor documentelor care ar fi fost necesare și în situația în care actul nu s-ar fi făcut cu deplasare, inclusiv actele de identitate.

Citește mai mult.


Pe lângă acestea, persoana care solicită deplasarea trebuie să ne înainteze o cerere în acest sens, în lipsa căreia notarul public nu se poate deplasa. Dacă persoana pentru care se face deplasarea se află în detenție, ne este necesară hotărârea judecătorească de condamnare, definitivă. Dacă persoana se află în arest, ne este necesar acordul scris al procurorului de caz.


Pentru persoanele cu vârstă considerabilă sau care au o exprimare greoaie din pricina bolii sau a infirmității, putem solicita confirmarea de către IML a faptului că acestea au discernământ. Acest lucru nu înlătură obligația notarului de a constata la momentul deplasării, ex proprii sensibus, dacă persoana în cauză are sau nu discernământ, însă dorim să evităm neplăcerile provocate de situații cu care ne-am confruntat des - când am constatat la fața locului că persoana nedeplasabilă nu are discernământ, deși aparținătorii ne-au declarat contrariul.


ONORARII


Onorariile totale ale actelor efectuate în afara sediului vor include și tariful (onorariul) deplasării, care va fi stabilit pentru fiecare situație în parte, în funcție de anumiți factori: urgența deplasării, locul deplasării, momentul deplasării, distanța față de biroul notarial, durata absenței din birou, numărul de persoane pentru care se face deplasarea, prezența martorilor, programările biroului din ziua respectivă etc.


Onorariul minim pentru o deplasare obișnuită în Craiova este 80 lei. Pentru deplasările la locul de arest sau detenție, onorariul minim este 250 lei (puteți afla citind rubrica „situații speciale” din partea stângă de ce onorariul este mai mare). Subliniem faptul că acestea sunt onorarii minime și nu includ prețul actului care urmează a fi întocmit la fața locului.


Onorariul deplasării se încasează anticipat și nu se restituie în situația în care, deși deplasarea s-a efectuat, actul nu a mai putut fi încheiat, fie pentru că nu corespundea cu voința părții (așa cum a fost declarată de aparținători), fie pentru că partea nu a avut discernământ sau pur și simplu nu a dorit să semneze (situații întâlnite în practică).


Tariful deplasării se datorează și atunci când clientul insistă ca deplasarea să se realizeze cu mijlocul său de transport. El reprezintă onorariul pentru faptul că actul se realizează în afara sediului, calculat conform legii și ținând cont de toate aspectele de mai sus, și nu se referă exclusiv la cheltuielile de transport, iar folosirea autovehiculului clientului este o chestiune care poate ține de preferința acestuia. Trebuie avut în vedere faptul că deplasarea se face întotdeauna fie în detrimentul activităților de la birou, fie în afara programului de lucru, și este normal să fie taxată suplimentar.


Pentru detalii despre taxele și onorariile notariale, accesați pagina corespunzătoare din secțiunea „Asistență”.

Citește mai mult.


CUM SE PROCEDEAZĂ


Aparținătorii se prezintă la biroul notarial și înaintează cererea pentru deplasare, precizându-ne totodată detaliile actului care urmează a fi întocmit și prezentându-ne documentele necesare, inclusiv copie de pe actul de identitate al persoanei pentru care urmează să se facă deplasarea (și ale martorilor, dacă este cazul). Se realizează programarea iar în intervalul următor se va pregăti actul, timp în care este posibil să solicităm telefonic detalii suplimentare.


De regulă, deplasarea se realizează cu mijlocul nostru de transport. Înaintea momentului deplasării, se recomandă lecturarea actului de către aparținători.


Dacă, odată ajunși la fața locului, constatăm că actul (redactat conform indicațiilor aparținătorilor) nu corespunde cu voința persoanei nedeplasabile, va trebui să revenim la sediul biroului, să refacem actul și să efectuăm o nouă deplasare, cu un nou cost, dacă părțile stăruie în cererea lor.

Se întâmplă uneori, din diverse motive, ca unii oameni care au nevoie să întocmească acte să nu aibă posibilitatea (sau câteodată voința, mascată sub lipsa posibilității) de a se deplasa. Serviciile notariale trebuie însă să fie accesibile tuturor, cu atât mai mult cu cât, pentru anumite categorii de acte, legea prevede forma autentică ad-validitatem.

În acest caz, notarul public se poate deplasa în vederea încheierii actului respectiv. Deplasarea se va efectua conform legii, în anumite limite și condiții, descrise în continuare.


În prima secțiune se regăsesc în detaliu informațiile legate de actele care se efectuează în afara sediului, iar cea de-a doua secțiunea cuprinde sumar cele mai solicitate dintre acestea: unde ne putem deplasa, pentru ce acte ne putem deplasa, când se efectuează de obicei deplasările, ce documente sunt necesare și de asemenea, vă puteți face o idee cu privire la costurile deplasării.


Pe lângă părțile interesate, notarul public poate efectua deplasările singur sau însoțit de un secretar (sau mai mulți), aceasta din urmă fiind și practica biroului nostru.

Actele notariale pot fi efectuate atât la sediul biroului notarial, cât și cu deplasare.

Deplasarea nu înseamnă întocmirea propriu-zisă a actului în afara sediului (acesta urmând a fi întocmit tot la biroul notarial, cu toate etapele necesare - redactare, verificări, proceduri prealabile și ulterioare), ci luarea consimțământului cel puțin uneia dintre părți în afara sediului biroului.

De aceea părțile trebuie să fie precise în solicitarea lor, întrucât notarul se deplasează cu actul gata redactat și nu va putea face ajustări la fața locului în cazul în care constată că voința persoanei nedeplasabile diferă față de cele declarate de aparținători, pentru asemenea situații fiind necesară refacerea actului și o nouă deplasare.