Notar public Ionașcu Nicolae

 

Mereu în sprijinul oamenilor

Orice meserie are propriile sale situații particulare, atipice sau mai puțin cunoscute, cu care nu ne întâlnim atât de des și care pot ridica anumite întrebări celor nefamiliarizați. O situație particulară poate să nu pară complicată dacă reducem operațiunea fiecăruia la simpla intenție („vreau să vând”, „vreau să cumpăr”, ce poate fi complicat?), însă analizând-o în profunzime, constatăm că lucrurile nu mai sunt chiar atât de simple și aflăm că avem nevoie de documente pe care nu le-am prevăzut și că se poate ivi necesitatea îndeplinirii unor formalități la care nu ne-am fi așteptat.

În această secțiune veți găsi răspunsuri la întrebările dumneavoastră. Am încercat să acoperim cele mai des întâlnite situații și nelămuriri din activitatea notarială.

Aveți o întrebare la care nu găsiți răspuns? Adresați-ne-o folosind formularul de contact și vom încerca să vă răspundem, iar dacă o vom considera de interes general, o vom adăuga aici împreună cu răspunsul aferent.

ASISTENȚĂ - ACTE, proceduri și servicii notariale


1. Actul pe care îl solicit notarului poate să fie redactat de mine?


Actele notariale supuse procedurii autentificării nu pot fi redactate de părți.
Actele supuse altor proceduri - darea de dată certă sau legalizarea semnăturii, pot fi prezentate notarului public gata redactate, însoțite de cererea prin care se solicită îndeplinirea procedurii respective. Asta nu înseamnă neapărat că notarul public va și aproba procedura solicitată păstrând forma și conținutul actului prezentat. Dacă după analizarea înscrisului, notarul public consideră că acesta conține clauze ilegale sau imorale, va fi necesară modificarea conținutul înscrisului respectiv pentru a putea fi aprobată cererea.


Actele pentru care se solicită procedura dării de dată certă vor fi prezentate gata semnate notarului public iar cererea poate fi înaintată de oricine. Actele pentru care se solicită procedura legalizării de semnătură vor fi semnate în fața notarului public iar cererea va fi înaintată doar de părți.


Citește mai mult | Mergi la începutul paginii2. Am pierdut un act pe care l-am încheiat la notariat. Cum îl pot recupera?


În situația în care ați pierdut un act, puteți solicita eliberarea unui duplicat sau a unei copii legalizate din arhivă, dacă acesta se află în termenul legal de păstrare.
Potrivit ultimelor modificări legislative, copia legalizată din arhivă are un termen de valabilitate de șase luni de zile de la data eliberării, datorită modificărilor pe care le poate suferi originalul (mențiuni cu privire la revocarea acestuia, la anularea sa de către instanță etc.)

Dacă nu mai există niciun exemplar al documentului, nici în arhiva biroului notarial (documentul a fost distrus datorită unui incendiu, unei calamități etc.) se va recurge la procedura specială a reconstituirii actului.


Citește mai mult | Mergi la începutul paginii3. Ce înțelegem prin dezmembrarea unui imobil?


Termenul de dezmembrare mai este cunoscut și sub denumirea de „apartamentare” (pentru construcții) sau dezlipire, așa cum este folosit în legea 7/1996. Prin actul notarial de dezmembrare se realizează dezmembrarea unui bun imobil (teren sau construcție), în baza documentației cadastrale.


Astfel, un teren în suprafață de 1.000 m.p. poate fi dezmembrat în două loturi cu suprafețele de 300 m.p., respectiv 700 m.p., sau o casă cu două camere ar putea fi dezmembrată în două loturi conținând fiecare o construcție compusă din câte o cameră, presupunând că fiecare are ieșire separată, sau o construcție duplex poate fi dezmembrată în două loturi cuprinzând fiecare câte un modul.


Pentru dezmembrarea imobilului este necesară întocmirea documentației cadastrale care să evidențieze întinderea fiecărui lot în parte, deci se va întocmi câte o schiță cadastrală pentru fiecare lot, chiar dacă s-a întocmit anterior documentația cadastrală pentru întregul imobil. Documentația tehnică pentru dezmembrare se notează în cartea funciară sub forma unei propuneri de dezmembrare. Dezmembrarea efectivă se realizează prin actul notarial. În lipsa actului notarial, numerele cadastrale alocate loturilor rezultate se pot anula, nefiind definitive.


Mergi la începutul paginii4. Ce este legalizarea unui act?


Termenul corect este acela de legalizare a unei copii de pe actul (înscrisul) prezentat de solicitantul procedurii. Legalizarea este, în acest caz, o încheiere notarială care atestă faptul că o copie a unui un document este conformă cu originalul acelui document, prezentat notarului public și secretarului care efectuează colaționarea. Legalizarea nu atestă altceva și nu conferă documentului o putere juridică mai mare decât cea pe care acesta o are.


Avantajele legalizării constau în faptul că o copie legalizată poate ține loc de original, și de aceea dacă, de exemplu, o instituție solicită depunerea unui act în original, în situația în care nu mai deținem decât un exemplar original, putem să îl legalizăm și să depunem copia legalizată la instituția respectivă (sau putem depune originalul și păstra copia).


Un alt avantaj al legalizării este acela că, atunci când un document se află într-o stare avansată de deteriorare încât nu poate fi manipulat cu ușurință deoarece a devenit „fragil”, se poate efectua legalizarea copiei în mai multe exemplare, care vor fi prezentate diverselor instituții în locul originalului, astfel încât să nu mai existe riscul ca acesta să fie rupt sau deteriorat și mai mult.


Nu pot fi legalizate copii ale pe înscrisurilor care conțin corecturi, ștersături, tăieturi, adăugări sau alte asemenea particularități, decât în cazul în care acestea sunt confirmate prin semnătura (și ștampila, dacă este cazul) celui care le-a întocmit.


Mergi la începutul paginii5. Ce înseamnă legalizarea unei traduceri?


Legalizarea unei traduceri se realizează atunci când traducerea este realizată chiar de notarul public, autorizat în acest sens, însă de cele mai multe ori, legalizarea unei traduceri se referă, de fapt, la legalizarea semnăturii traducătorului care a efectuat acea traducere. Întrucât nu toți notarii sunt autorizați să efectueze și traduceri, în majoritatea cazurilor, mai întâi documentul va fi tradus de un traducător autorizat și apoi notarul public va legaliza, la cerere, semnătura traducătorului respectiv.


Prin această procedură, notarul public confirmă faptul că semnătura de pe traducere aparține traducătorului autorizat, conform specimenului de semnătură depus în prealabil de traducător, respectiv conform registrului special deținut de biroul notarial.


Ulterior legalizării, poate fi necesară aplicarea apostilei. În cazul actelor notariale, apostila se aplică de Camera Notarilor Publici și confirmă faptul că înscrisul are semnătura și sigiliul unui notar public care își desfășoară activitatea în România, având astfel rolul de a preveni utilizarea de acte false în străinătate.


Mergi la începutul paginii6. Am înțeles că au fost eliminate legalizarea și apostila, așa este?


Procedura legalizării actelor nu s-a eliminat, întrucât este necesară în foarte multe cazuri și pentru foarte multe operațiuni, iar avantajul principal al acesteia apare atunci când avem un singur act original pe care dorim să-l depunem în mai multe locuri.


Ceea ce s-a încercat prin măsurile de simplificare și diminuare a birocrației este înlăturarea necesității de a depune anumite documente în copie legalizată, în cazul operațiunilor efectuate de instituțiile de stat; practic, copia legalizată a fost eliminată din lista de acte necesare, urmând ca în locul ei să se depună o copie simplă, iar confruntarea acesteia cu originalul să fie făcută direct de funcționarul de la ghișeu.


În ceea ce privește apostila, măsurile votate de Parlamentul European pe data de 9 iunie 2016 se referă la eliminarea apostilei de pe documentele publice – actele de stare civilă, sau cele care dovedesc filiația sau naționalitatea.
Măsurile se vor implementa treptat până în anul 2019 și presupun ca fiecare act să aibă propriul formular multilingv. Necesitatea aplicării apostilei pe celelalte acte, inclusiv cele notariale, nu a fost eliminată prin aceste măsuri.


Mergi la începutul paginii7. Am sesizat o eroare într-un act încheiat la biroul dumneavoastră, ce-i de făcut?


Eroare? În actele noastre?! Nicidecum! :)


Statistic vorbind, ieșind din sfera notarială și referindu-ne strict la operațiunile uzuale de redactare text, unul din cinci documente redactate de o persoană cu bune cunoștințe de tehnoredactare, care știe să scrie corect din toate punctele de vedere - inclusiv gramatical, care a alocat suficient timp redactării și a supus textul unei singure operațiuni de revizuire, are cel puțin o eroare de un anumit fel (de aranjare în pagină, de încadrare a textului, de aliniament, de spațiere, de punctuație, de redactare efectivă: s-au inversat două caractere, s-a „mâncat” o literă, s-a început o propoziție cu inițială mică, s-a sărit peste o prepoziție sau o conjuncție, s-a greșit articolul unui substantiv sau așa a „rămas din model” etc.)


În ceea ce privește cuvintele limbii române, redactarea acestora este supusă și mai multor erori, care pot să nu fie sesizate nici de corectorul ortografic automat datorită diverselor forme corecte (de exemplu, „fata” și „față” sunt două cuvinte diferite, dar care au aceeași formă când sunt scrise fără diacritice iar corectorul ortografic nu face diferența și prin urmare nu sesizează eroarea).


Revenind însă în sfera actelor notariale, noi, ca birou notarial, trecem conținutul actelor prin mai multe filtre și etape de revizuire, întrucât avem pretenția ca actele elaborate de noi să fie corecte și concise, însă errare humanum est, iar dacă ați sesizat totuși o eroare materială într-un act întocmit la biroul nostru, ne puteți înainta o cerere de îndreptare a acesteia.


Procedura nu permite intervenția asupra actelor, ceea ce înseamnă că nu se va altera conținutul original, însă se vor face mențiunile necesare cu privire la modul în care se îndreaptă actul (de exemplu, se va specifica faptul că numele părții, scris în mod eronat „Georgina”, se va rectifica și se va citi „Georgiana”).


Îndreptarea actelor încheiate la notariatul de stat se realizează în același fel, însă pentru acestea trebuie să înaintați o cerere Camerei Notarilor pentru repartizarea unui notar public care să se ocupe de această procedură. Îndreptarea actelor încheiate la un notar public care și-a încetat activitatea se face de notarul public care a preluat arhiva acestuia.


Subliniem că prin această procedură se pot îndrepta doar erorile materiale, care rezultă din actele care au fost prezentate notarului public la momentul încheierii actului. Nu se pot îndrepta erorile de raționament juridic, nici neconcordanțele care ar rezulta dintr-un act emis ulterior încheierii actului notarial și nici înțelegerile necorespunzătoare între părți (de exemplu, faptul că s-au răzgândit cu privire la întinderea unui termen sau la cuantumul prețului), pentru acestea existând alte proceduri, cum ar fi încheierea unor acte adiționale.


Mergi la începutul paginii8. Mi s-a tradus greșit un document, cu cine pot lua legătura?


Biroul notarial nu efectuează traduceri, ci doar le legalizează (mai exact, se legalizează semnătura traducătorului, conform legii). Chiar dacă noi v-am pus în legătură cu traducătorul, textul traducerii și răspunderea cu privire la acesta îi aparține exclusiv traducătorului.

Cu toate acestea, în situația în care s-a strecurat o eroare într-o traducere, vă putem ajuta să luați legătura cu traducătorul și vom face tot ce ne stă în putință pentru a veni în sprijinul dumneavoastră și pentru a înlătura deficiența, în condițiile și limitele legii.


Mergi la serviciile notariale | Mergi la începutul paginii​