Notar public Ionașcu Nicolae

 

Mereu în sprijinul oamenilor

studiu permanent

pregătire și formare profesională continuă

Orice persoană care pășește pragul biroului notarial este tratată cu amabilitate. Problemele dumneavoastră vor fi ascultate cu răbdare, personalul nostru fiind pregătit să abordeze clienții raportat la nivelul lor de cunoștințe juridice, astfel că vă veți putea expune problema fără teama că nu aveți cunoștințe juridice suficiente, iar noi o vom transpune în limbaj juridic împreună cu soluția aferentă.

Ne tratăm clienții așa cum ne-am dori să fim tratați noi înșine în alte instituții.

Prin natura profesiei, trebuie să fim în permanență informați cu privire la tot ce este nou în materie juridică, în toate izvoarele de drept, în special când apar modificări legislative - din ce în ce mai dese, datorită procesului de evoluție a legislației, prin continua sa adaptare la realitatea social-economică și prin alinierea la legislația internațională.

De aceea, suntem preocupați de perfecționarea noastră neîntreruptă în ceea ce privește cunoștințele acumulate, analizând studiile și publicațiile periodice în materie, atât cele interne, elaborate de forurile noastre superioare, cât și cele elaborate de alte entități juridice.


Avem mândria de a fi mereu pregătiți în fața oamenilor, indiferent de postura acestora - clienți, colaboratori sau juriști.

ÎN SPRIJINUL OAMENILOR

Rezolvarea problemelor dumneavoastră poate deveni o provocare în aceste momente, când toată lumea este preocupată de pandemia de COVID-19 şi încearcă să facă faţă greutăţilor ivite.

De aceea, am alcătuit o listă cu informații relevante, într-o nouă pagină din secțiunea de asistență, cu scopul de a face puțină lumină și de a vă ajuta să vă adaptați programul și să decideți când și cum veți soluționa lucrările dumneavoastră în materie notarială.


Citeşte mai mult

​​Fiecare om are propriile nevoi, iar acest lucru este valabil și din punct de vedere juridic. Înțelegerile perfectate într-un birou notarial beneficiază de experiența profesională a notarului public.


Având în vedere dinamica sistemului juridic, determinată de abundența modificărilor legislative, actele au nevoie de asistență de specialitate; au nevoie de specialistul care să găsească soluția juridică potrivită ideilor și nevoilor dumneavoastră.

Notarul public și personalul biroului evaluează și analizează individual problema fiecărui client, care va fi consiliat și îndrumat corespunzător.


Oricât de complicată ar fi, fiecărei probleme i se va acorda atenția necesară, va fi studiată în profunzime și i se va găsi o soluție, atâta timp cât acest lucru nu presupune încălcarea legii și nu este imoral.

Notarii publici participă la cursuri de formare profesională organizate periodic de Institutul Notarial Român în sesiuni și module, fiind pregătiți temeinic de unii dintre cei mai iluștri juriști, inclusiv profesori pe care unii dintre noi am avut plăcerea să-i mai întâlnim în perioada facultății ori a studiilor postuniversitare.

Chiar și atunci când cumpărăm pâine, încheiem de fapt cu magazinul un contract de vânzare-cumpărare. O persoană are mai multe posibilități de a încheia o înțelegere cu altă persoană - de la simpla strângere de mână și actul scris de părți (sub semnătură privată) cu sau fără martori, până la actul efectuat cu ajutorul și sub supravegherea unui agent instrumentator (cum ar fi notarul public).

Apelând la serviciile notarilor publici, părțile beneficiază de o serie de avantaje pe care nu le-ar avea dacă actul s-ar efectua în alt mod - de exemplu, sub semnătură privată.
Printre acestea, enumerăm: consilierea și îndrumarea de către notarul public, imparțialitatea acestuia, elaborarea unui act corespunzător, fără clauze disproporționate sau contrare legii, certitudinea cu privire la anumite elemente (identitatea și capacitatea părților, proprietatea, sarcinile bunului), arhivarea actului, conferirea de titlu executoriu în anumite situații, intermedierea în relațiile cu diferite instituții - OCPI, DITL etc. și nu în ultimul rând, caracterul autentic pe care îl conferă anumitor acte, prin încheierea de autentificare. Forța probantă a actelor care poartă această încheiere (exclusiv notarială) este mai mare decât cea a actelor încheiate sub semnătură privată.

Pregătirea cuprinde incursiuni în subiecte specifice din cadrul fiecărei ramuri de drept, sesiuni interactive și studii aprofundate asupra unor probleme juridice rar întâlnite, controversate, insuficient tratate în materialele didactice, care sunt create de reglementările diferite între vechile și noile Coduri sau care ridică un grad mare de dificultate datorită legii aplicabile (interne, comunitare sau internaționale).

De asemenea, pe lângă notarii publici, se află într-o continuă pregătire profesională și personalul birourilor notariale, personalul de specialitate al Camerelor notarilor publici, contabilii angajați ai birourilor notariale și ai Camerelor, precum și notarii stagiari, aceștia din urmă pregătindu-se pentru examenul de definitivat în vederea intrării în profesie.


Totodată, organizarea congreselor și simpozioanelor naționale și internaționale pe diverse teme ne dau posibilitatea de a aborda anumite probleme din unghiuri diferite, făcând schimb de experiență cu colegii noștri din străinătate.

Fără să realizăm, multe lucruri pe care le facem zilnic au un potențial impact juridic.

Noi, notarii, suntem aici pentru a vă ajuta să vă croiți drum în noianul de legi atunci când încercați să dați contur afacerilor, înțelegerilor sau ideilor dumneavoastră, prin operațiuni care presupun o strângere de mână între părți. Noi, notarii, „pietrificăm” acea strângere de mână, dându-i un caracter juridic și, în condițiile legii, autentic (prin încheierea și procedura corespunzătoare).

Avem rolul de a desluși adevăratele raporturi dintre dumneavoastră, părțile, și suntem aici să vă ajutăm ca înțelegerile pe care le încheiați sub formă de acte, contracte și convenții să nu treacă peste granițele legii. Suntem aici ca, din poziția neutră pe care o avem, să vă protejăm de eventualele dezechilibre care s-ar putea ivi ca urmare a poziției, statutului, nivelului de cunoștințe juridice sau altor diferențe care ar putea crea unei părți un fals avantaj față de cealaltă.


Pe acest site, rolul nostru este atât de a promova profesia de notar public și activitatea notarială în general, cât și de a face cunoscut biroul nostru.

Ne îndeplinim meseria cu demnitate, așezăm la loc de frunte adevărul, urmăm principiul echității și mai presus de toate, respectăm legea.

personal amabil​

AVANTAJELE SERVICIILOR NOTARIALE

EXPERIENȚĂ