Biroul Individual Notarial Ionașcu Nicolae

 

ÎN SPRIJINUL OAMENILOR

 
Notarul public și personalul biroului evaluează și analizează individual problema fiecărui client, care va fi consiliat și îndrumat corespunzător.


Oricât de complicată ar fi, fiecărei probleme i se va acorda atenția necesară, va fi studiată în profunzime și i se va găsi o soluție, atâta timp cât acest lucru nu presupune încălcarea legii sau a moralei.

AVANTAJELE SERVICIILOR NOTARIALE


Apelând la serviciile noastre, beneficiați de o serie de avantaje care nu ar exista dacă actul s-ar efectua în alt mod (de exemplu, sub semnătură privată).
Printre acestea enumerăm: îndrumarea și consilierea pe care v-o oferă notarul, elaborarea unui act corespunzător, fără clauze disproporționate sau contrare legii, certitudinea cu privire la anumite elemente (identitatea și capacitatea părților, proprietatea, sarcinile bunului), arhivarea actului, conferirea de titlu executoriu în anumite situații, intermedierea în relațiile cu diferite instituții - OCPI etc.

Pe de altă parte, forța probantă a actelor cu încheiere de autentificare (încheiere exclusiv notarială) este mai mare decât cea a actelor încheiate sub semnătură privată.

Ne îndeplinim meseria cu demnitate, așezăm la loc de frunte adevărul, urmăm principiul echității și mai presus de toate, respectăm legea.

Noi, notarii, suntem aici pentru a vă ajuta să vă croiți drum în noianul de legi atunci când încercați să dați contur afacerilor, înțelegerilor sau ideilor dumneavoastră prin operațiuni care presupun o strângere de mână între părți.
Noi, notarii, „pietrificăm” acea strângere de mână până la o nouă înțelegere între părți, dându-i un caracter juridic și autentic (prin încheierea corespunzătoare).

Avem rolul de a desluși adevăratele raporturi dintre dumneavoastră, părțile, și suntem aici să vă ajutăm ca înțelegerile pe care le încheiați sub formă de acte și contracte să fie pe făgașul legii și nu pe lângă acesta. Suntem aici ca, din poziția neutră pe care o avem, să vă protejăm de eventualele dezechilibre care s-ar putea ivi ca urmare a poziției, statutului, nivelului de cunoștințe juridice sau altor diferențe care ar putea crea unei părți un fals avantaj față de cealaltă.

EXPERIENȚĂ

 

Fiecare om are propriile nevoi iar acest lucru este valabil și din punct de vedere juridic. Înțelegerile perfectate într-un birou notarial beneficiază de experiența profesională a notarului public.


Având în vedere dinamica sistemului juridic determinată de abundența modificărilor legislative, actele au nevoie de asistență de specialitate; au nevoie de specialistul care să găsească soluția juridică potrivită pentru ideile și nevoile dumneavoastră.